วันที่ 13 ม.ค. 59 งานจราจร สภ.ปากช่องห้ามขับรถย้อนศร

 วันที่ 13 ม.ค. 59 งานจราจร สภ.ปากช่อง ร่วมกันติดตั้งป้ายเตือนขับรถย้อนศร บริเวณถนนคู่ขนาน 2 ฝั่งในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง