เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.จุดบริการประชาชน สภ.ปากช่อง

 เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.จุดบริการประชาชน สภ.ปากช่อง หน้าเอ้าท์เล็ตทำแผลเบื้องต้นให้ประชาชนโดนแก้วบาด และขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจนำทางเลี่ยงการจราจรติดขัด ว.๒๕ รพ.ปากช่องนานา