สถานีตำรวจภูธรปากช่อง เดิมตั้งอยู่บริเวณติดกับสถานีรถไฟในปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๒ การปกครองขึ้นตรงต่อ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้ว ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอปากช่อง และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่อง ตามลำดับ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๐๒ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันติดกับถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เลขที่ ๗๗๖๐ เนื้อที่ ๕-๒-๐ ไร่ และเลขที่ ๔๘๐ เนื้อที่ ๒-๐-๐ ไร่ พิกัด QS ๖๑๒๒๗๖ (พิกัดแนวราบ ๒๗ แนวดิ่ง ๖๐)